ไหว้พระ ๙ วัดนครนายก

 โครงการไหว้พระ ๙ วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครนายก

 

โครงการไหว้พระ วัด จัดขึ้นเพื่อให้ พุทธบริษัท และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาศท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยสถานอยู่ใกล้ กรุงเทพฯ เดินทางไปมาสะดวก ใช้เวลาเพียง 1 วันก็สามารถ ไหว้พระได้ครบ 9 วัด สถานที่เรียงลำดับดังนี้

วัดเชี่ยวโอสถ

หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ พระครูศาสนธรรมโกศล หมายเลขโทรศัพท์  037315050 หมายเลขโทรสาร 037321442

วัด เชี่ยวโอสถ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 บนเนื้อที่ 18 ไร่ โดยมีนายเปลี่ยม นางฟัก เชี่ยวโอสถ ได้บริจาคที่ดิน 1 แปลง จำนวน 89 ไร่  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2518 มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบส สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2529 กุฎิสงฆ์ วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล  มีโบราณวัตถุ คือระฆังหิน จำนวน 2 ใบ ซึ่งมิอาจประมาณอายุที่สร้างได้ ปัจจุบันมีพระครูศาสนธรรมโกศล เป็นเจ้าอาวาส

วัดมณีวงศ์

หมู่ 1 ถนน สุวรรณศร ตำบล ดงละคร อำเภอ เมืองนครนายก  จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้พระอธิการทองใบ หมายเลขโทรศัพท์ 037315050 หมายเลขโทรสาร 037321442

วัด มณีวงศ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2446   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2491 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2496 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อพ.ศ.2518 ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2498  ปัจจุบันมีพระอธิการทองใบ  เป็นเจ้าอาวาส

วัดช้าง (แวะเที่ยวชมเขื่อนขุนด่าน)

หมู่  1  ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
หมายเลขโทรศัพท์ 07315050 หมายเลขโทรสาร 037321442 http://www.wat-chang.com/history.html

วัดช้าง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2273 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณนี้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างหลวง  เพื่อใช้ในการสงคราม ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบ้านช้าง และ เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดช้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อ พ.ศ.2323  ตั้งอยู่เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2540 กุฎิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2480 มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2538   ปัจจุบันมีพระครูธวัชภัทราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส

วัดพรหมมณี(หลวงพ่อปากแดง)

วัดพราหมณี ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ถนนสาริกา-นางรอง หลักกิโลเมตรที่ 4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2446 ปัจจุบันนี้มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว

วัดพราหมณี มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า "หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์แย้มทาสีแดงเห็นชัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า "หลวงพ่อปากแดง" สิ่งที่เด่นสะดุดตา คือ ที่ปาก ของหลวงพ่อมีสีแดงสด เหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นยืนยัน ว่าเห็นปากท่านแดงแบบนี้ มาตั้งแต่เกิด แม้แต่ปู่ย่าตายายของผู้เฒ่าเหล่านี้ก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกัน

วัดสว่างอารมณ์

ถนน สุวรรณศร  ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้พระอธิการทองใบ  พระปลัดโชติ โชติธมฺโม หมายเลขโทรศัพท์ 037315050  หมายเลขโทรสาร 037321442

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2378 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บนเนื้อที่ 16 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2513 มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2504 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2498 หอสวดมนต์  สร้างเมื่อ พ.ศ.2532 กุฏิสงฆ์  จำนวน 14 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2530  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน 1 หลัง  ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ  1 องค์  และมณฑป 1 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2528

วัดโพธิ์งาม

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์งาม จังหวัดนครนายก ภายในวิหารจตุรภัทรมหามงคลนิมิต ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และหลวงพ่อใหญ่ (มงคลนิมิต) ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่วัดโพธิ์งาม บ้านโพธิ์งาม ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนด่านที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ วัดโพธิ์งาม สาริกา, Mueang Nakhon Nayok, Nakhon Nayok 2600

วัดอุดมธานี

หมู่  1 ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก  รหัสไปรษณีย์  26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้  พระราชวรนายก หมายเลขโทรศัพท์ 037315050     หมายเลขโทรสาร  037321442

วัด อุดมธานี พระอารามหลวง เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด ประวัติความเป็นมาเป็นวัดเก่ามีอายุกว่าสองร้อยปี เดิมชื่อวัดแก้วตา แม่แก้วตาชาวเวียงจันทน์เป็นผู้สร้าง ต่อมาแม่สาว หนู เชื้อสายชาวเวียงจันทน์ มีศรัทธาได้สร้างวัดในที่อยู่อาศัยของตนติดกับวัดแก้วตา โดยยกทั้งที่และบ้านให้เป็นที่สร้างวัดเรียกว่า วัดอุดม เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๐ ได้ รวมวัดแก้วตากับวัดอุดมเป็นวัดเดียวกันเรียกว่า วัดอุดมรัตนาวาส แล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ ระหว่างที่สร้างโบสถ์อยู่นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกแล้วทรงเยี่ยมวัดนี้ และได้มีพระดำรัสให้เปลี่ยนชื่อวัด เป็นวัดอุดมธานี เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วจึงนำพระประธานในโบสถ์เก่ามาประดิษฐานเป็นพระ ประธาน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้างประมาณ ๒๖ นิ้วได้รับพระราชทานวิสุ งคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2463  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา อาคารเสนาสนะปรกอบด้วย ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505  หอสวดมนต์  สร้างเมื่อพ.ศ. 2505 นอกจากนี้ยังมีพระวิหารหลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์  สิทธิโชค  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2534 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2535 ปัจจุบันมีพระราชวรนายกเป็นเจ้าอาวาส  และเป็นเจ้าคณะจังหวัด

วัดเขาแดง

วัด เขาแดง ปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสาริกา ( เดิมเรียกตำบลบ้านบุ่ง ) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายก ประมาณ ๗-๘ กม. ตามถนน สายน้ำตกสาริกา นางรอง ตรงสี่แยกประชาเกษม เลียวซ้ายไปทาง ถนนเขาแดง – โรงเรียนนายร้อย จปร. อีก ๑ กม. ทางมาวัดคือตรง มาเรื่อยๆ ตามทางขึ้นน้ำตกนางรอง สาริกา วังตะใคร้ และจะเจอ สี่แยกประชาเกษม เป็นสี่แยกใหญ่ ให้เลี้ยวซ้าย ตรงผ่านเลย อุทยานพระพิฆเณศ ไป 500เมตร ก็จะถึงวัดเขาแดง วัดอยู่ทางขวามือ
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้  พระครูรัตตคีรีรักษ์ (สุพล ภัททเสวี) Tel : 037 328224, 089 043 8015 E-mail : khowdaeng@hotmail.com

วัด เขาแดง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2403 วัดเขาแดงเรียกตามสถานที่ตั้ง เพราะตั้งอยู่เทือกเขาแดงเทือกเขานี้ไม่มีต้นไม้ มองดูไกลๆ จะเห็นหินคล้ายสีแดง   สันนิษฐานว่าวัดเกิดมาพร้อมชุมชนที่เดิมอพยพมาจากนครเวียงจันทน์  และปัจจุบันจะพูดสำเนียงภาษาอีสานและลาวพวน  ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  บนเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม พ.ศ.2482 มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ.2482 ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2460-2521 กุฏิสงฆ์  จำนวน 4 หลัง วิหาร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2538  ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานในอุโบสถ ปางสมาธิ อายุประมาณ  100 ปี พระประธานในวิหาร  นามว่า "พระพุทธปฏิมานิมิตมงคล"  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2348 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2480

วัดสุวรรณ(ลอดโบสถ์)

ถนน สุวรรณศร  ตำบล ท่าช้าง  อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
หมายเลขโทรศัพท์ 037315050  หมายเลขโทรสาร 037321442

วัด สุวรรณ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2427 เดิมชื่อวัดคลองปลาดุก ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือชาวจีนไม่ปรากฎชื่อวัดตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 หอสวดมนต์  สร้างเมื่อพ.ศ.2514   กุฏิสงฆ์  จำนวน 4 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2514  ศาลาอเนกประสงค์  สร้างเมื่อ พ.ศ.2542 ช ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางสดุ้งมาร  ตู้พระไตรปิฏกลายไทย  ธรรมมาสน์ลายไทย  1 องค์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2526

อุทยานพระพิฆเนศวร

อุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประชาเกษม หมู่ 11 ถนนนครนายก-น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 9 เมตร สถานที่แห่งนี้จัดสร้างโดย พระราชพิพัฒน์โกศล หรือ หลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯภายใน อุทยานพระพิฆเณศ ผู้ศรัทธาจะพบกับความอลังการของเทวรูปพระพิฆเนศขนาดมหึมานอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพิฆเนศปางต่างๆ ถึง 108 ปางและ หอมหาเทพ ซึ่งประดิษฐานมหาเทพสูงสุดทั้ง 3 พระองค์คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ