วันพฤหัส, มิถุนายน 27, 2019

วัดเขาแดง - ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น

ติดต่อวัดเขาแดง นครนายก

วัด เขาแดง ปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสาริกา ( เดิมเรียกตำบลบ้านบุ่ง ) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายก ประมาณ ๗ - ๘ กม . ตามถนนสายสาริกา นางรอง ตรงสี่แยกประชาเกษม เลียวซ้ายไปทาง ถนนเขาแดง...

ประวัติวัดเขาแดง

วัดเขาแดงปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลสาลิกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (เดิมเรียกตำบลบ้านบุ่ง) อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายก ประมาณ 7 – 8 กม. ตามถนนสายสาลิกา-นางรอง ตรงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางถนนเขาแดง-โรงเรียนนายร้อย จปร. อีก 1 กม. วัดจะอยู่ทางขวามือ หากเลยไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร...

ความหมาย ซุ้มประตู ” ป้ายมงคล ๙ “

ความหมาย ซุ้มประตู "ป้ายมงคล ๙"  เนื่องจาก ๑. ได้มีดำริก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙(ส.ค.) ปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๙ ในรัชกาลที่ ๙ ๒. ขนาดของป้าย ความกว้างระหว่างเสา ๙ เมตร สูงจากพื้นถึงคานล่าง ๕.๕๙ เมตร ความโต ของเสาป้าย ๑.๕๙ เมตร ๓....

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวัตถุโบราณ

เกิดจากการดำริและอธิษฐานจิตในการสวดมนต์ไหว้พระของจ่าสิบเอกจรูญ พร้อมเพรียง บ้านท่ากระยาง 75/2 หมู่ 1 ต.ทะเลชุบสร อ.เมือง จ.ลพบุรี ( อยู่หลังค่ายทหาร บริเวณใกล้โบราณสถานวัดซาก ) ในคืนวันหนึ่งของเหตุการที่เกิดขึ้น ๓ คืนติดต่อกัน ของต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จ่าสิบเอกจรูญ พร้อมเพรียง สังกัดค่ายทหารลพบุรี เข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์แล้วอธิษฐานจิตต่อหน้าองค์พระที่กราบไหว้ที่บ้าน โดยอธิษฐานว่าลูกเป็นชาวพุทธ...

ไหว้พระ ๙ วัดนครนายก

 โครงการไหว้พระ ๙ วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครนายก   โครงการไหว้พระ ๙ วัด จัดขึ้นเพื่อให้ พุทธบริษัท และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาศท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยสถานอยู่ใกล้ กรุงเทพฯ เดินทางไปมาสะดวก ใช้เวลาเพียง 1 วันก็สามารถ ไหว้พระได้ครบ...

หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ วัดเขาแดง นครนายก ความหมาย ซุ้มประตู "ป้ายมงคล ๙" ที่มาของชื่อ “เขาแดง” นั้น เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ติดเทือกเขาแดง หรือเขาตะขาบ(เรียกตามแผนที่แผ่นระวางกรมที่ดิน) ชาวบ้านเรียก เขาหล่น หรือเขาแดง เพราะมองดูจะเห็นภูเขาลูกนี้โล้นโล่งเตียน เห็นภูเขาเป็นสีแดง จึงเรียกเขาแดง เหตุที่ตั้งอยู่ติดภูเขาลูกนี้จึงเรียกว่า “วัดเขาแดง”ประชาชนในหมู่บ้าน เดิมเป็นคนเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพมาใน สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ในระหว่างปี พ.ศ.2321-2322   คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติเพิ่มเติม   Google Map...